Hersteltijd na trainingen

Het supercompensatie-effect treedt op bij:
    een extensieve duurtraining van normale duur: na 18 uur

    een extensieve duurtraining van vijf uur en meer: na 72 uur

    een normale duurtraining: na 24 uur

    een intensieve duurtraining: na 48 uur

    een tempoduurtraining: na 48 uur

    een extensieve intervaltraining: na 48 uur

    een normale intervaltraining: na 60 uur

    een intensieve intervaltraining: na 72 uur

    krachttraining: na 60 uur


Dit zijn gemiddelde waarden, waarbij de tijdsduur van het 
herstel toeneemt naarmate je minder goed getraind bent.