CGS wijst sportgeneeskunde als specialisme aan

In de vergadering van 11 september 2013 heeft het College Geneeskundige Specialismen (CGS) het besluit genomen om de sportgeneeskunde te erkennen als specialisme. De minister van VWS is verzocht om de titel sportarts wettelijk te erkennen.

Het CGS besloot daartoe op basis van het advies van de adviescommissie sportgeneeskunde en de ingekomen adviezen van diverse belanghebbende organisaties. Het besluit om sportgeneeskunde te erkennen als specialisme heeft gevolgen voor de opleiding tot sportarts, het formeel voeren van de titel sportarts en het instellen van een specialistenregister voor sportartsen.

Onderbouwing

In de besluitvorming heeft het CGS meegenomen dat de sportgeneeskunde voldoet aan de criteria van het Toetsingskader specialismen. Sport en bewegen zal voor de gezondheidszorg steeds belangrijker worden. De sportgeneeskunde kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. De erkenning van sportgeneeskunde zal bijdragen aan een kwalitatief hoogstaande en toegankelijke sportmedische zorg. Het CGS ziet een zelfstandige plek voor de sportgeneeskunde in het zorgveld, waarbij de sportarts vooral complementair aan en in synergie met de bestaande vakgebieden werkt.

Het CGS heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzocht de titel sportarts als wettelijk erkende specialistentitel aan te merken en in te stemmen met het Besluit sportgeneeskunde, waarin de eisen voor de opleiding sportgeneeskunde zijn vastgelegd.