De top-3 zorgverzekeraars 2014 voor sportieve Nederlanders

 

Ook dit jaar stelt Sportgeneeskunde Nederland een top-3 samen van zorgverzekeraars met het beste aanvullende pakket voor sportieve Nederlanders.

Een snelle diagnose en een deskundig sportmedisch advies zijn essentieel voor mensen die willen blijven of willen beginnen met sporten. Daarom adviseert Sportgeneeskunde Nederland zorgverzekeraars minimaal één blessureconsult en twee herhalingsconsulten per jaar door een sportarts te vergoeden. Daarnaast worden vergoedingen, eens in de twee jaar, voor een sportmedisch onderzoek en een verplicht sportmedisch onderzoek volgens de eisen van de betreffende sportbond geadviseerd. De zorgverzekeraar met de beste vergoedingen voor sporters ontvangt het keurmerk ‘Aanbevolen door Sportzorg.nl’. Dit keurmerk houdt in dat de zorgverzekeraar een zo volledig mogelijk pakket aanbiedt.

 

Voor het zevende achtereenvolgende jaar behoudt Zilveren Kruis Achmea haar nummer 1 positie met het meest volledige pakket. Zij hebben naast de sportzorg, verricht door Sportmedische Instellingen (SMI), ook een vergoeding voor sportbraces, sportbrillen/lenzen, steunzolen voor sportschoenen en korting op sportmassage. In hun speciale ‘Sport Pakket’ wordt een blessureconsult door de sportarts 100% vergoed. Daarnaast vergoeden zij, na verwijzing door een sportarts, een MRI en wordt een second opinion ook 100% vergoed.

Zilveren Kruis Achmea ontvangt met het ‘Sport Pakket’ het keurmerk ‘Aanbevolen door Sportzorg.nl’.

Op de 2e plaats prijkt De Friesland met een vergoeding van € 250, – voor sportzorg in alle aanvullende pakketten.

Anderzorg complementeert de top-3.

Een volledig overzicht van alle zorgverzekeraars staat op www.sportzorg.nl/vergoedingen-sportzorg.

 

Net als voorgaande jaren is er een verplicht eigen risico. Voor 2014 is dit vastgesteld op € 360. Het eigen risico geldt niet voor kosten die vergoed worden uit de aanvullende verzekering. De vergoeding voor sportzorg valt onder de aanvullende verzekering. Het eigen risico heeft hier dus geen invloed op! De zorgverzekering kan tot 1 januari 2014 opgezegd worden. Vóór 1 februari 2014 moet een nieuwe zorgverzekering afgesloten worden om met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd te zijn.