Nominatie voor Tulip Med prijs

Ermelo, 28 november 2013

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) stimuleert wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de sportgeneeskunde en heeft daarom op 28 november jl. de TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde 2013 uitgereikt op de 9e editie van het Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres van de VSG, te Ermelo. 

Sportarts Steunebrink behoorde tot de genomineerden met haar studie ‘Topical glyceryl trinitrate treatment of chronic patellar tendinopathy: a randomized, double blind, placebo-controlled clinical trial’ (Br J Sports Med, 2013; geaccepteerd aug. 2012).

De prijs ging uiteindelijk naar Mevr. A.M.C. van Beijsterveldt op basis van het artikelEffectiveness of an injury prevention programma for adult male amateur soccer players: a cluster-randomised controlled trial’ (Br JSports Med, 2012). Zij ontving een cheque ter waarde van € 500,- uit handen van TulipMed.

Onderstaand de link naar het artikel van Mirjam:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22930695